coollogo_com-776507-Copy.gif

SOI CẦU MIỀN BẮC CHÍNH XÁC & UY TÍN

HOME KINH NGHIỆM SỔ MƠ
Thông báo

Chu YChu Y...Những bạn mới vào trang nên suy nghĩ trước lúc lấy số vì có thể hôm đầu tiên bạn vào đã Trượt cầu ,ngày hôm sau bạn không theo nhưng lại ăn cầu . Vì vậy để đảm bảo có lãi cho những bạn đánh lớn hãy theo cầu lâu dài, và chia vốn đầu tư hợp lý theo tuần hoặc tháng. Chú ÝChu Y

>+< Chúc Các Bạn Luôn Luôn May Mắn - Đánh To Thắng Lớn >+<

CHUYÊN TRANG SOI CẦU DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ CHÍNH XÁC - UY TÍN NHẤT
QUẢNG CÁO
Soi Cầu Cao Cấp soi cau 99 Lô đề siêu vip  soi cau 88 Dàn Đề 3 Số VIP chuẩn  soi cau 368 Dàn Lô 4 số Siêu VIP soi cau chinh xac Song Thủ Siêu VIP soi cau chuan Bạch thủ lô chuẩn  soi cau mien bac Soi cầu Miền Bắc soi cau chinh xac xiên 2 , xiên 3 chuẩn xác soi cau chinh xac Dàn Lô Xiên 4 Cao Cấp soi cau chinh xac Dàn Lô 4 Số Chuẩn Xác soi cau chinh xac Soi Cầu Miến Phí soi cau chinh xac
CÁC BỘ TỔNG XỔ SỐ TRONG LÔ ĐỀ

Dãy số xếp theo Tổng.

Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,

Tổng 1:01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,

Tổng 2:02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,

Tổng 3:03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,

Tổng 4:04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,

Tổng 5:05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,

Tổng 6:06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,

Tổng 7:07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,

Tổng 8:08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,

Tổng 9:09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,

Dãy số xếp theo đầu.

Đầu 0:00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,

Đầu 1:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

Đầu 2:20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,

Đầu 3:30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,

Đầu 4:40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,

Đầu 5:50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,

Đầu 6:60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,

Đầu 7:70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,

Đầu 8:80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,

Đầu 9:90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,

Dãy số xếp theo đuôi.

Đuôi 0:00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,

Đuôi 1:01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,

Đuôi 2:02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,

Đuôi 3:03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,

Đuôi 4:04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,

Đuôi 5:05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,

Đuôi 6:06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,

Đuôi 7:07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,

Đuôi 8:08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,

Đuôi 9:09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,

Dãy số xếp theo bộ số:

Bộ 00:00,55,05,50,

Bộ 11:11,66,16,61,

Bộ 22:22,77,27,72,

Bộ 33:33,88,38,83,

Bộ 44:44,99,49,94,

Bộ 01:01,10,06,60,51,15,56,65,

Bộ 02:02,20,07,70,25,52,57,75,

Bộ 03:03,30,08,80,35,53,58,85,

Bộ 04:04,40,09,90,45,54,59,95,

Bộ 12:12,21,17,71,26,62,67,76,

Bộ 13:13,31,18,81,36,63,68,86,

Bộ 14:14,41,19,91,46,64,69,96,

Bộ 23:23,32,28,82,73,37,78,87,

Bộ 24:24,42,29,92,74,47,79,97,

Bộ 34:34,43,39,93,84,48,89,98,

Dãy số xếp theo chạm:

Chạm 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00

Chạm 1:01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11

Chạm 2:02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22

--> Tương tự với các chạm khác. 1 chạm là tất cả các số có dính số đó. Ví dụ chạm 0 là tất cả các số có dính 0. (Đầu 0 + đít 0)

Dãy số xếp theo Dàn Chẵn Chẵn (25 số) max 35 ngày, tần suất 8-12 ngày

00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62 ,28,82,46,64,48,84,68,86

Dãy số xếp theo Dàn Lẻ Lẻ (25 số) max 28 ngày, tần suất 8-12 ngày

11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73 ,39,93,57,75,59,95,79,97

Dãy số xếp theo Dàn Chẵn Lẻ (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày

01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63 ,65,67,69,81,83,85,87,89

Dãy số xếp theo Dàn Lẻ Chẵn (25 số) max 30 ngày, tần suất 8-12 ngày

10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72 ,74,76,78,90,92,94,96,98

Dãy số xếp theo Dàn Nhỏ Nhỏ (25 số) max 23 ngày, tần suất 8-12 ngày

00,11,22,33,44,01,10,02,20,03,30,04,40,12,21,13,31 ,14,41,23,32,24,42,34,43

Dãy số xếp theo Dàn To To (25 số) max 22 ngày, tần suất 8-12 ngày

55,66,77,88,99,56,65,57,75,58,85,59,95,67,76,68,86 ,69,96,78,87,79,97,89,98

Dãy số xếp theo Dàn Nhỏ To (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày

05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36 ,37,38,39,45,46,47,48,49

Dãy số xếp theo Dàn To Nhỏ (25 số) max 33 ngày, tần suất 8-12 ngày

90,91,92,93,94,80,81,82,83,84,70,71,72,73,74,60,61 ,62,63,64,50,51,52,53,54

Dãy số xếp theo Dàn chia Ba (34 số) max 18 ngày, tần suất 7-10 ngày

00,03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48

,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,9 9

Dãy số xếp theo Dàn chia Ba - Dư 1 (33 số) max 20 ngày, tần suất 8-10 ngày

01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49

52,55,58,61,64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97

Dãy số xếp theo Dàn chia Ba - Dư 2 (33 số) max 17 ngày, tần suất 8-10 ngày

02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50

,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98

Dãy số xếp theo Dàn 0-5 (36 số) max 20 ngày, tần suất 7-10 ngày

00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24

,25,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,50,51,52,5 3,54,55

Dãy số xếp theo Dàn 1-6 (36 số) max 17 ngày, tần suất 7-10 ngày

11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35

,36,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,61,62,63,6 4,65,66

Dãy số xếp theo Dàn 2-7 (36 số) max 15 ngày, tần suất 7-10 ngày

22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46

,47,52,53,54,55,56,57,62,63,64,65,66,67,72,73,74,7 5,76,77

Dãy số xếp theo Dàn 3-8 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-10 ngày

33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57

,58,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,83,84,85,8 6,87,88

Dãy số xếp theo Dàn 4-9 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-12 ngày

44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68

,69,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,94,95,96,9 7,98,99

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 0 (10 số) max 60 ngày, tần suất 18-28 ngày

00,11,22,33,44,55,66,77,88,99

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 1 (20 số) max 29 ngày, tần suất 9-12 ngày

01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89 ,98,90,09

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 2 (20 số) max 37 ngày, tần suất 10-15 ngày

02,20,24,42,46,64,68,86,80,08,13,31,35,53,57,75,79 ,97,91,19

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 3 (20 số) max 22 ngày, tần suất 9-12 ngày

03,30,36,63,69,96,92,29,25,52,58,85,81,18,41,14,74 ,47,07,70

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 4 (20 số) max 30 ngày, tần suất 9-12 ngày

04,40,48,84,82,28,26,62,60,06,15,51,59,95,93,39,37 ,73,71,17

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 5 (10 số) max 51 ngày, tần suất 15-25 ngày

05,50,16,61,27,72,38,83,49,94

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc